دوره های آموزشی موسسه ایران مث به دو دسته کلی نونهال و فراگیر تقسییم میشود.

دوره های آموزشی قبل از دبستان با کتاب های آموزش مفاهیم ریاضی نونهال در 4 ترم آموزش داده می شوند. این دوره ها تمام مفاهیم ریاضی مربوط به دبستان را شامل می شود: از جمله آموزش ها میتوان به : آموزش اعداد به صورت مفهومی، آموزش سودوکو، آموزش جهت یابی، آموزش تقارن و … اشاره کرد. در کنار این آموزش های اساسی آموزش محاسبات نیز تدریس می شود.

دوره های آموزش دبستان با کتاب های فراگیر تدریس می شود. این دوره ها شامل 12 کتاب است. در 12 ترم محاسبات ذهنی مربوط به جمع، تفریق، ضرب و تقسیم آموزش داده میشود.

از موارد مورد اهمیت و قابل ذکر در موسسه ایران تطابق کامل با کتاب درسی در همه رده های آموزشی می باشد.